Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

De huizenprijzen blijven maar doorstijgen. Met als piek in augustus 2021 de grootste prijsstijging van koopwoningen in afgelopen 20 jaar.

De gemiddelde woningprijs bereikte het bedrag van 4 ton. De gemiddelde prijs is 17,8 procent hoger dan 2020!

We zitten dus weer in een huizenbubbel oftewel een zeepbel op de huizenmarkt. De lage rente zorgt ervoor dat mensen meer kunnen lenen en drijft ook de huizenprijzen omhoog. En de schaarste aan woningen zorgt helemaal voor een marktwerking waarin de prijzen voor woningen nog verder oplopen. Ook de stijgende materiaalprijzen en te kort aan handjes helpen hier niet positief aan mee voor nog te bouwen of te renoveren woningen.

Kortom mensen kunnen geen woning vinden. Met name voor starters is dit helemaal een groot probleem. Het is een cirkel die moeilijk te doorbreken is,
want als je ondersteunende maatregelen treft voor starters, zal dit enkel de prijzen meer opdrijven.

Betaalbaarheid van woningen is een nog groter probleem geworden. Oftewel zorgwekkend. Daarom vonden en vinden we het ook zo belangrijk dat onderzocht wordt of de Huishoudschool bestemming “WONEN” kan krijgen.. Deze noodzaak is nog groter geworden dan vorig jaar, toen we een motie hebben ingediend voor onderzoek naar bestemming wonen, met name gericht op starterswoningen en ouderenhuisvesting. De motie hoefde niet aangenomen te worden,  omdat het college dit in hun plannen had opgenomen. We zijn erg benieuwd naar de status van dit onderzoek!

En dan nu ook de stijgende gasprijzen. Die maken nog meer duidelijk dat de warmtevraag van woningen moet worden terug gedrongen door te starten met goed isoleren.

WoonCompas heeft zelf ook bestaande woningen onlangs van het gas afgehaald en NUL op de Meter gemaakt, zoals bij de Stadhouderlaan. Fijn dat niet alles zo maar wordt gesloopt. En het resultaat mag er zijn, het ziet er visueel heel mooi uit met blije bewoners. Die betalen nu immers geen verhoging van de gasprijzen en kunnen blijven wonen in hun vertrouwde buurt. Een compliment is hier op z’n plaats.

De locaties voor nieuwbouw in Ridderkerk zijn schaars lezen we in de Woonvisie. We raken vol gebouwd. Aandacht dus voor potentiële kleinere locaties. Ook zullen we hoogbouw opnieuw moeten bekijken langs de rivieroevers.  Het is schrijnend te zien dat op het voormalig HOLEC-BRUSH terrein enorme loodsen worden gebouwd. Hier hadden woningen moeten herrijzen. Een typisch voorbeeld van visieloos en ad hoc optreden. We moeten sneller tot realisatie van projecten kunnen komen. Kijk als voorbeeld hoe lang het project ‘Binnenrijk’ in Het Zand heeft geduurd tot deze tot realisatie kwam. Er gaat eindelijk eerdaags gestart worden na enkele jaren. Uitdagingen  genoeg voor komend jaar.