Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

De planning voor de uitvoering van de HOV-visie staat nog steeds op de agenda. Miljoenen die liggen te wachten om de bus drie minuten sneller te laten rijden door Ridderkerk of men dan uiteindelijk ook drie minuten eerder op de plaats van bestemming is?

Het antwoord is nog steeds onzeker.  Als je je realiseert dat de dagelijkse files toenemen, is dit een investering in gebakken lucht. Een miljoeneninvestering voor 3 minuten tijdswinst. Wat ons betreft weggegooid geld.  Wellicht dat onze inwoners straks hun invloed kunnen aanwenden om deze onzinnige plannen niet door te laten gaan. Ongetwijfeld gaan partijen hier een en ander over opnemen in hun verkiezingsprogramma.

Er is inzichtelijk gemaakt welke veiligheidsknelpunten er zijn en zijn er diverse punten aangepakt. Toch blijft Leefbaar Ridderkerk zich zorgen maken over diverse punten, te weten de rotonde Vlietlaan/Vondellaan en het oversteekpunt Rijnsingel/Rotterdamseweg. Vooral deze laatste moet veelvuldig gebruikt worden door scholieren en levert met grote regelmaat gevaarlijke situaties op. Gaan we wachten tot daar echt een zwaar ongeluk gebeurt?

Wat Leefbaar betreft zouden er wel wat meer fietspaden toegevoegd mogen worden aan bepaalde delen van Ridderkerk. Zoals in Drievliet aan de Molenvliet en Visvliet waar fietsers en auto’s de ringweg delen met elkaar. Maar ook richting winkelcentra. Kortom als fietser rijdt je tussen de geparkeerde auto’s door met alle risico’s van dien. Je durft je kind niet zomaar met de fiets om een boodschap te sturen.

Veel inwoners klagen nog steeds over verkeer dat te hard door de wijken rijdt. Dat leidt op tal van plekken tot onveilige situaties.  Vergroten 30km/u gebieden staat er in de Kadernota. Zolang er nog legio wegen in Ridderkerk niet ingericht zijn als 30km/u wegen, weten we allemaal dat handhaving lastig, dan wel onmogelijk is. Positief stimuleren is en was wat Leefbaar Ridderkerk betreft een betere insteek. Vanuit die optiek had Leefbaar Ridderkerk vorig jaar een motie ingediend met betrekking de snelheidsmeterspaarpaal welke is aangenomen. Jammer dat deze motie nog steeds niet is uitgewerkt. Men had er in deze bestuursperiode goede sier mee kunnen maken….. De prioriteiten van dit college liggen blijkbaar ergens anders.