Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Kinderen en jongeren brengen veel tijd door in schoolgebouwen. Met de komst van Integrale Kind Centra zal dit alleen maar meer worden.

Je kunt je afvragen of al onze al onze schoolgebouwen in een zodanige staat verkeren, dat er een gezond klimaat heerst? Dat is een zeer actueel thema in deze Corona-tijd. Het wordt zomers steeds warmer. We hebben steeds meer uitzonderlijke temperaturen. Hoe wordt geborgd dat er een goed en gezond klimaat is in de klaslokalen? We zien het helaas niet terug in de plannen. Er worden miljoenen geïnvesteerd in stenen en wegen, maar onze “schoolgaande” jeugd moet het doen met een “gedateerd” gebouw. Er gaat geïnvesteerd worden in vier scholen, met het intensiever gebruik van de schoolgebouwen vragen we ons echt af of één en ander goed in beeld is. Neem als voorbeeld het schoolgebouw van de Klimop. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

We zouden graag zien dat hier op korte termijn naar gekeken gaat worden! Maak een overzicht van alle schoolgebouwen en check of ze voldoen aan de ventilatie-eisen. Maak hier geld voor vrij. Laten we als Ridderkerk voorop lopen op het gebied van innovatie, in plaats van ad hoc beslissingen nemen.  Het gaat hier wel om onze eigen kinderen en de leraren die hier dagelijks werken.