Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Communiceren is in Corona-tijd een lastige. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Zenden en ontvangen; het is een kunst!

Als inwoners het idee hebben dat er alleen gezonden wordt, dan vergroot je de betrokkenheid niet. Het is niet voor niks dat de periode voor het aanmelden voor Ridderhelden, Jeugdlintje en Kinderburgemeester verlengd is. Er is geen animo onder de bevolking. Komt onze boodschap wel aan?  We hopen dan ook van harte dat hiervan geleerd wordt.

Daarnaast is een veel gehoorde klacht op straat dat het college niet zichtbaar genoeg is. Zeker in zo’n zware tijd als de huidige voelen veel mensen dit als een gemis. Communicatie en daarbij ook empatischvermogen tonen is niet een ieder gegeven.

Hoe staat het met de dienstverlening aan burgers? Blijven  we alleen uitgaan van wat diverse peilingen zeggen of leggen we ook daadwerkelijk onze oren te luister op straat? Zie ook de perikelen rond de werkzaamheden aan de Rotterdamse weg. Hoe is de communicatie met het waterschap gegaan? Is er vooraf voldoende communicatie geweest. Welke impact  had het afsluiten van deze Ridderkerkse verkeersader? Twitter en internet stroomden vol met klachten.  Gezien de vele klachten van inwoners hebben wij onze twijfels. Vrachtwagens door 30-kilometer gebieden. Opstoppingen op de Erasmuslaan. Kerende vrachtauto’s op de Ringdijk. Slechts een paar voorbeelden van deze horrorweek.