Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Voorzitter in de inleiding spraken we al van een economische crisis die zijn weerga niet kent.

Niet helder is wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van alle maatregelen met betrekking tot COVID19 op lange termijn. Dat vraagt om voorzichtigheid en weloverwogen keuzes. Op de gemeentelijke website staan doorverwijzingen naar diverse sites, onder andere naar de overheid. Met grote regelmaat krijgen onze Ridderkerkse ondernemers een Nieuwsbrief van de portefeuillehouder Economie. Het is mooi dat de gemeente hierin kan ondersteunen, maar wat hebben die ondernemers nu in deze tijd het hardst nodig ?

Ondersteuning prima, maar werk wel vraaggericht. Doe hier eerst onderzoek naar. Leefbaar Ridderkerk dient een motie in om onderzoek te doen. Wat verwachten de ondernemers van de gemeente?  Waar kunnen we hen het beste helpen?