Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Zwerfafval is voor veel inwoners nog steeds een doorn in het oog. Naastplaatsingen bij ondergrondse containers leiden tot veel overlast.

De inzet van de extra BOA leidt nog niet tot het verschil.  Overvolle minicontainers aan de kant van de weg op ophaaldagen. Wij ontvangen wekelijks veel foto’s van burgers via twitter en andere social media van overlast  door zwerfafval . Bewustwording om minder restafval te produceren lijkt vooralsnog een utopie. Dat was wel het uitgangspunt van deze coalitie. Wij denken dat minder afval produceren ook niet realistisch is. Zeker niet in deze tijd. Vooralsnog wordt de rekening voor de afvalstoffen wel gewoon bij de burger neergelegd. Die heeft maar één keuze en dat is meer betalen ! Lastenverhoging is geen stimulans om dit probleem aan te pakken. Zo werk je niet naar een duurzame samenleving.

Vorig jaar heeft Leefbaar Ridderkerk het onderwerp ongediertebestrijding op de agenda gezet. Er is zelfs een motie voor aangenomen. Wij ontvangen nog steeds  met grote regelmaat signalen dat er ook in Ridderkerk overlast is van ratten. Hele beschoeiingen  worden kapot geknaagd in de wijk het Zand. Slechts eenmaal actie is hierop geweest, ondanks meerdere meldingen. Gaan we wachten tot het helemaal niet meer  beheersbaar is? Inmiddels is er in Rotterdam al sprake van een ware “rattenplaag”. Hoe lang gaan we wachten, totdat het in Ridderkerk ook zover is?