Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

De woningmarkt staat zwaar onder druk. Vraagprijzen voor koopwoningen worden standaard overboden.

Nog steeds stijgen de prijzen van koopwoningen verder. Hierdoor kunnen met name starters geen geschikte, betaalbare woning vinden en al helemaal niet meer betalen. Daarom dienen we een motie in voor onderzoek naar herbestemming van de  huishoudschool. Laten we onderzoek doen naar woningen voor starters en huisvesting voor ouderen. De woningmarkt staat onder druk en daarmee ook de betaalbaarheid. Het is een lastige tijd voor woningzoekenden. Er is tevens een tekort aan duurzame woningen.

De energietransitie is een opgave, waarvan nog niemand precies weet hoe aan te pakken. De warmtevisie die in 2021 bekend wordt per gemeente,  moet meer duidelijkheid geven. Het is echter maar de vraag of deze duidelijkheid  zorgt voor een versnelling / doorpak in aanpak. Een ding is duidelijk. We zullen de nadruk moeten leggen op isoleren, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Dit geldt voor koop- en huurwoningen. Ook hierin zal Ridderkerk als regisseur een rol moeten vervullen.

Nieuwe woningbouwlocaties zijn schaars in Ridderkerk. Ook onze grondposities zijn beperkt. Leefbaar Ridderkerk is benieuwd naar de nieuwbouwplannen  rondom het centrum, oftewel de herontwikkeling van het gebied Geerlaan, Bakker Rubber en PC Hoofdstraat.  Hier liggen wat ons betreft talrijke mogelijkheden voor woningbouw in het centrum. Helaas ligt dit project al sinds de “mogelijke” komst van een tram door Ridderkerk stil. Wat is de status van deze plannen en wanneer komt het college met concrete plannen? Het is wat ons betreft te lang stil gebleven.