Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Leefbaar Ridderkerk is blij dat de claim van het tramtracé eindelijk niet meer boven de markt hangt.

Inmiddels zijn er dit jaar beslissingen genomen die er voor zouden moeten zorgen dat de bus 3 minuten sneller gaat rijden. Er worden miljoenen vrijgemaakt om 3 minuten sneller op de plaats van bestemming uit te komen. En dat middenin de CORONA-crisis. Durft het college deze plannen terug te draaien op basis van voortschrijdend inzicht? Zetten we de investeringen, die gepland staan voor de HOV-visie tijdelijk op “on hold”? We weten immers allemaal dat er nu andere prioriteiten zijn en dat niemand nu weet welke kant onze economie opgaat.  U kent het spreekwoord : Beter ten halve gekeerd…….

We weten allemaal dat de vervoersbedrijven in zwaar weer zitten. Er rijden minder bussen en het is nog helemaal niet duidelijk hoe het één en ander zich gaat ontwikkelen. Blijft thuiswerken de norm? Terug naar het oude normaal zal een utopie zijn. Nu iedereen zoveel mogelijk thuis is, is het goed dat er inzichtelijk wordt gemaakt wat veiligheidsknelpunten zijn. Met name het missen van veilige oversteekplaatsen is een veel gehoorde opmerking. Goed dat de wethouder verkeer hier veel energie in steekt en dat hieraan gewerkt gaat worden.

Veel inwoners klagen over verkeer dat te hard door de wijken rijdt. Dat leidt op tal van plekken tot onveilige situaties.  We weten allemaal dat handhaving lastig, dan wel onmogelijk is. Positief stimuleren is wat Leefbaar Ridderkerk betreft een betere insteek. Op die manier moet men zich beter aan de maximum snelheid houden. Er zijn voorbeelden in Nederland bekend waar goede resultaten geboekt zijn. Wij dienen dan ook een motie in met betrekking tot de snelheidsmeterspaarpaal en  rekenen op uw steun.