Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

In de barre tijden die komen, door gevolgen van deze crisis, zouden de ontvangen Eneco-gelden een goede uitkomst kunnen bieden.

Sterker nog, er zou in gesprek worden gegaan met de raad hoe deze gelden benut konden worden. Gezien de begroting is er aan die toezegging geen recht gedaan. We constateren dat de verkiezingen steeds dichterbij komen en dat de akkoorden die in de coalitie zijn gemaakt nog even snel behaald moeten worden. Ongeacht de huidige realiteit.  Miljoenen vliegen de deur uit,  zoals al eerder benoemd de HOV, waar al eerder dit jaar een klap op is gegeven. We zijn allemaal geïnformeerd over de zware wissel die het openbaar vervoer te trekken heeft. Heeft in dat licht de huidige HOV-visie dan nog prioriteit ? Is deze keuze nog verantwoord? Wij vinden van niet.

Over alle uitgaven is de kaasschaafmethode toegepast. Alleen niet over de toekomstige plannen. Er is wat Leefbaar Ridderkerk betreft, onvoldoende aandacht voor de gevolgen van Corona. De Eneco-gelden zouden nog wel een broodnodig kunnen zijn de komende tijd. Daarom dient Leefbaar een motie in om de voorgenomen investeringen te herzien, te heroverwegen en het geld wat hiermee gemoeid is deels achter de hand te houden voor slechtere tijden.

In de beantwoording van de vragen, met betrekking tot de financiële gevolgen van de Coronacrisis, is aangegeven dat kosten van de crisis incidenteel zijn. Dat klinkt mooi.  Dat hopen wij ook. Dat betekent echter niet dat Ridderkerk er geen lange nasleep aan over houdt. Als de gevolgen van de coronacrisis nog jarenlang doorwerken, dan worden het alsnog “structurele” lasten.

De impact die de corona-crisis op de Ridderkerkse samenleving zal hebben, inclusief het sociale domein is nog lang niet in beeld. Sterker nog, misschien staan we nog maar aan het begin. Wij vinden het zeer “gewaagd” om in dit stadium te spreken van een slechts “incidenteel” probleem. Het is uiterst risicovol om onder de huidige omstandigheden dit probleem zo te onderkennen. Wij zijn het onze inwoners verplicht om “zorgzaam en weloverwogen" met belastinggeld om te gaan.