Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Vorig jaar was de titel van de algemene beschouwingen:  “onrustig weer”. Helaas is dat “onrustige weer” omgeslagen in een crisis van wereldomvang. COVID-19 heeft er in krap 8 maanden voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam en dat we nu van “lock down”  naar “lock down”  leven. Ons leven staat op zijn kop. Het coronavirus slaat om zich heen en raakt onze samenleving meedogenloos.  Niemand had kunnen voorspellen dat de impact van deze pandemie zo groot zou zijn. Niemand weet ook hoelang deze onzekere situatie aanhoudt. Zeker is wèl dat onze maatschappij, onze economie, onze ouderen onnoemelijk hard geraakt worden. De samenleving is ontwricht. Op het gehele gemeentebestuur - en niet alleen op de coalitie - drukt een zware last. Wij zullen in deze moeilijke tijd afwegingen moeten maken, waarbij de toekomstige  belangen van onze mooie gemeente en onze inwoners het uitgangspunt zouden moeten zijn. Hier is geen ruimte voor partijpolitiek en eenzijdige afspraken.

Leefbaar Ridderkerk is opgericht als partij voor en door lokale bewoners die oog hebben voor de lokale gemeenschap; lokale issues en met name het leefbaar houden van Ridderkerk. Veilig leven in je eigen woning, straat, buurt, wijk en stad. Daarom  blijven we uitermate kritisch over “ons” veiligheidsbeleid. Maar ook de leefbaarheid ten aanzien van het sociaal domein, speelt voor ons een belangrijke rol. Zeker in deze tijd. De groeiende groep eenzamen is een grote zorg.

Een mooi vertrekpunt  wordt benoemd in de programmabegroting. Iedere inwoner kan volwaardig meedoen aan de Ridderkerkse samenleving.

Lees meer...

Kinderen en jongeren brengen veel tijd door in schoolgebouwen. Met de komst van Integrale Kind Centra zal dit alleen maar meer worden.

Lees meer...

Communiceren is in Corona-tijd een lastige. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Zenden en ontvangen; het is een kunst!

Lees meer...

Voorzitter in de inleiding spraken we al van een economische crisis die zijn weerga niet kent.

Lees meer...

Zwerfafval is voor veel inwoners nog steeds een doorn in het oog. Naastplaatsingen bij ondergrondse containers leiden tot veel overlast.

Lees meer...

In de barre tijden die komen, door gevolgen van deze crisis, zouden de ontvangen Eneco-gelden een goede uitkomst kunnen bieden.

Lees meer...