Sidebar

Algemene Beschouwingen 2019


Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-aandacht gehad.

Dat is en blijft het gene waar Leefbaar Ridderkerk voor staat. Helaas hebben we allemaal moeten constateren dat Ridderkerk het afgelopen jaar behoorlijke calamiteiten om haar oren heeft gehad.

Vers in ieders geheugen staan vast nog de ongeregeldheden bij het zwembad de Fakkel en recentelijk tijdens het feestweekend op het Koningsplein. De ongeregeldheden bij de Fakkel kwamen niet als een verrassing.

Al jaren kampen we met overlast van agressieve jongeren die andere goedwillende jongeren domineren. Dit jaar kwam het tot een uitbarsting. Met als gevolg dat het zwembad een aantal keren op slot ging.  Ook op het Koningsplein kwam het tijdens het feestweekend tot een escalatie van geweld.

Hier had  de gemeente haar verantwoording moeten nemen door er in ieder geval voor te zorgen dat er aan de voorwaarden uit de verstrekte vergunning voldaan werd. Handhaven dus! In de voorschriften van de Politie bestemd voor dit evenement stond expliciet: Onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank. Minderjarige onder invloed van alcoholhoudende kan de toegang worden geweigerd of ontzegd.  Drugs en/of gaspatronen zijn niet toegestaan . Geen slag-, stoot-, steek- of andere wapens zijn toegestaan. De beantwoording van onze artikel 40 vragen geeft aan dat er helaas niet aan de voorwaarden van de evenementenvergunning is voldaan. En dat is jammer elke Ridderkerker zou zich veilig moeten voelen, zeker bij evenementen.

Ons bereiken ook nog steeds veel signalen dat het melden van vermoedens van illegale praktijken en de zichtbaarheid van blauw op straat niet altijd als voldoende wordt ervaren. Daarbij realiseren we ons ook dat inwoners steeds hogere eisen stellen aan de wijze waarop politie hen tegemoet treedt. Het werk van de wijkagent in de wijk staat nog steeds onder druk. Uit onderzoek is gebleken dat met name “pop-up” politiebureaus het gevoel van veiligheid vergroten. Vooral het tijdelijk karakter is een uiterst laagdrempelige wijze is om meldingen  en/of aangifte te  stimuleren. Bovendien is het ook  een uitstekende manier om  informatie binnen te halen. Daarom dienen wij  een motie in die dit mogelijk maakt.