Sidebar

Algemene Beschouwingen 2019


Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-aandacht gehad.

Van de toenemende economische ontwikkeling profiteert nog niet iedereen. Ook hierin hebben wij als gemeente een inspanningsverplichting.

Met name in de arbeidsmarkt regio Rijnmond zien we ondanks de groei van economie en de krapte op de arbeidsmarkt dat uitkeringsgerechtigden nog steeds moeilijk aan een baan komen. Het maken van een goede match tussen vraag naar en aanbod van werkzoekenden is in bepaalde sectoren steeds moeilijker geworden. Iedere Ridderkerk moet volwaardig mee kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving. Het hebben van een baan speelt hierin een belangrijke rol. We hebben als gemeente het instrument SROI om arbeidsparticipatie te stimuleren. Laten we dit instrument dan ook optimaal inzetten. Hiertoe dienen we dan ook een motie in, om SROI nog breder in te kunnen zetten.

De Ridderkerkpas heeft per 1 januari 2020 een nieuwe provider. Voeg dan ook de kosten voor dierenartsen als uitgavemogelijkheid hieraan toe. Met name degene die afhankelijk zijn van een hulphond krijgen deze niet altijd vergoed van de zorgverzekeraar. Voor zover wij hebben kunnen nagaan komen zij ook niet per definitie in aanmerking voor hulp vanuit de bijzondere bijstand.