Sidebar

Algemene Beschouwingen 2019


Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-aandacht gehad.

Blij zijn we dat de knopen m.b.t. nieuwbouw Gemini eindelijk zijn doorgehakt. We zijn benieuwd wanneer de nieuwe school er staat.

Het Maxima College is een belangrijke schakel binnen de keten middelbare scholen in Ridderkerk. Niet alleen als ‘rebound’ instelling voor zowel  het Gemini College alsmede voor het Farel College, maar ook voor leerlingen voor wie het lastig is om een startkwalificatie te behalen voor de arbeidsmarkt.

Een grote wens  van het Maxima is op het perceel grenzend aan de school, hoek Koninginneweg-Sportlaan een hondenlosloopgebied met opruimplicht te creëren. De bestemming van dit perceel in de toekomstvisie is  “groen”.  We hopen dat dit zo blijft en dienen daarom een motie  in om dit gebied als hondenlosloopgebied aan te wijzen. Het bevordert bovendien tevens de sociale cohesie in de wijk.