Sidebar

Algemene Beschouwingen 2019


Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-aandacht gehad.

Eindelijk is er meer vooruitgang in de ontwikkeling van bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

De eerste paal voor een bedrijf, wat geteisterd werd door gerechtelijke procedures om de bouw tegen te houden, is geslagen. We hopen dat dit het spreekwoordelijke schaap is die over de dam heen is. Maar ook dat de drie stichtingen binnen Ridderkerk beseffen dat de ontwikkelingen met betrekking tot dit gebied onomkeerbaar zijn. Het zou mooi zijn als sommige leden van deze raad  hun “tweede” pet zouden afzetten om dit  
initiatief gezamenlijk tot een succes te maken.

Vorig jaar maakten wij ons ook al zorgen om de leegstand binnen het centrum. De zorgen hieromtrent zijn alleen maar groter geworden. Alles lijkt men op de lange baan te blijven schuiven met 2035 als richtdatum. Dit is voor veel winkeliers en met name de horeca  op het Koningsplein veel te laat. Het water staat hen al aan  de lippen. De motie die wij vorig jaar hadden ingediend met betrekking tot een leegstandverordening had het niet gehaald. Wellicht een idee voor het college om hier zelf ‘spontaan’ mee te komen.