Sidebar

Algemene Beschouwingen 2019


Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-aandacht gehad.

De energietransitie wordt regionaal aangepakt, logische keuze. Je moet niet zelf het wiel uit blijven vinden. Samen ben je immers sterker.

In de visie van Leefbaar start de transitie met Trias Energetica. Kortom de warmtevraag terug dringen en dus starten met goed isoleren. Laten we daar allemaal eerst mee starten. Daarna volgen de installaties. De tijd die we nog hebben voor deze ambities lijkt langer dan het daadwerkelijk is. De gemeente kan met adviezen in de Blauwkaai een begin hiermee maken.

Goed om te zien dat er inmiddels 3 bestaande woningen in de Acaciastraat “energieneutraal” zijn gemaakt. Dus van het gas af. Het leefklimaat in de woning verandert hierdoor, waarbij het belangrijk is dat bewoners hierin goed worden meegenomen. Enkel alleen al met de energierekening en de Energie prestatiewetgeving. Dit is wel gelijk het meest optimale scenario en een mooie ambitie voor de verder gelegen toekomst.

Over het afvalplan hebben we al genoeg gezegd. De uitrol van het gehele plan verloopt nog steeds  chaotisch. Gezond verstand is hier  in ieder geval niet gebruikt. Geplaatste ingezonden brieven van mensen, die in de hoogbouw wonen met een tuin, in de lokale krant zijn hier een klein voorbeeld van.

En hoe gaan we de lastenverzwaring met betrekking tot de afvalstoffenheffing uitleggen?  Je komt er nu zeker niet mee weg dat dit alleen maar opgelegd is door de overheid, Verder zijn wij erg benieuwd naar de uitkomsten van het WOB verzoek bij Irado BV door Atteroo. Dit zou wel eens verregaande consequenties kunnen hebben.

Er komen veel signalen dat de overlast van ratten en muizen in diverse steden explosieve vormen aanneemt. De inrichting van steden en veranderend menselijk gedrag zorgt ervoor dat overlast door ratten en muizen is toegenomen. De bestrijding hiervan wordt steeds moeilijker. In beperkte mate mag er met gif gewerkt worden. Vanaf 2023 is het helemaal niet meer toegestaan voor particulieren om git te gebruiken. Middels een motie die we in zullen dienen roepen we het college op om op korte termijn met een plan te komen. Niet afwachten tot we extreme overlast hebben van ratten en muizen, maar zorgen dat er plan de campagne is.

Tot slot, 2019 is een turbulent jaar geweest. Het vertrouwen in de lokale politiek heeft een behoorlijke deuk op gelopen. Ook de vuile was die buiten gehangen werd door perikelen binnen de gelederen van een  lokale partij hebben geen goed gedaan.

We stevenen af op een negatief saldo op 31 december 2019. Ontwikkelingen die nog gaande zijn voor 2020 en verder… Komen er nog meer onvoorziene uitgaven? We hebben een gezonde reserve en het is onze verantwoordelijkheid om een gezonde balans te blijven houden. Het is en blijft het geld van al onze inwoners.

Wij wensen dit college veel wijsheid toe.