Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Gelukkig blijft de economie vooralsnog groeien. De huizenmarkt dreigt zelfs overspannen te raken. Veiligheid en veiligheidsbeleving blijft een lastige.

Men is niet altijd bereid om aangifte te doen. Het blijft dus lastig om te kunnen constateren of cijfers een juist en correct beeld geven.

Ook is er landelijk veel commotie rond verwarde personen. De toename van verwarde personen krijgt in de politiek en media veel aandacht. Een aantal zeer ernstige incidenten is daar debet aan. Daardoor ontstaat vaak het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is soms zeker het geval. Het is echt een landelijk probleem met verschillende oorzaken en betrokkenen.

2018 was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Leefbaar Ridderkerk zijn de verkiezingen niet zo gelopen zoals wij vooraf hadden gehoopt. Van twee termijnen in de coalitie naar de oppositie. Een nieuwe ervaring voor ons. Als Leefbaar Ridderkerk slaan wij een nieuwe weg in. Betrokkenheid naar de inwoners zal nog centraler zal gaan staan en wij zullen ons kritisch blijven opstellen om voor de burgers het beste eruit te halen.

Nu terug naar de afgelopen periode na de verkiezingen. Direct aan de slag. Dat is ons motto. Helaas moeten wij vaststellen, dat bij het nieuwe college de snelheid eruit was. “Hier komen we nog op terug”, is een veel gehoorde opmerking. Doorpakken college! Hier zitten wij als raad niet op te wachten.  Tijdens de verkiezingen had u een hele lijst met wensen. Dan is er maar één opdracht:  “Aan de slag”. Wij zijn trots op Ridderkerk en we zijn er zuinig op. Dat neemt niet weg dat er nog flink wat uitdagingen  op ons liggen te wachten. Stilstand is achteruit gang. De Begrotingraad is het moment om met plannen te komen. “College kom nu over de brug” en laat ons zien wat u plannen zijn.