Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Dit is en blijft het gene waar we voor staan. Iedereen moet op zijn of haar wijze kunnen genieten van het mooie Ridderkerk. De kinderen, de jeugd en de volwassenen.

We beseffen dat hier zeker een spanningsveld bestaat. Af en toe vergeten wij als volwassenen ook wel eens dat we jong zijn geweest. Dat je als jongeren ook je ruimte nodig hebt om te kunnen ontwikkelen tot volwassenen. Niet alleen thuis, op school maar ook in de buitenruimte. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn een goede zaak. Aan de andere kant mogen deze ontmoetingsplekken NOOIT een gedoogplek voor overlast worden. Als er na jaren nog steeds sprake is van overlast en als inzet van de Mobiele Camera Unit niet het gewenste resultaat oplevert. En als inzet van jongerenwerkers en politie niet leidt tot het gewenste resultaat is het tijd voor Aktie.

Dan moet je als politiek ook durven uitspreken dat de maat echt vol is. Voor Leefbaar Ridderkerk is die maat ook vol. Wij dienen vanavond een motie in om de JOP aan het Huygensplantsoen te verwijderen. Het is te gek voor woorden dat omwonenden geen overlast meer durven te melden…. Als volkvertegenwoordigers hebben wij hier een taak om knopen te durven doorhakken.

De veiligheid in Ridderkerk ervaart Leefbaar Ridderkerk als zorgelijk. Zeker gezien de vele ongelukken en 2 mogelijke  schietpartijen in 1 maand. Ook diverse drugsdelicten maken het dorp steeds minder “onschuldig”. Wat ons betreft moet er aan het handhaven van de veiligheid en het bevorderen van het veiligheidsgevoel meer prioriteit gegeven worden. Alleen meer blauw is niet de oplossing. Veilig maak je het met elkaar. We zijn dan ook blij, dat in navolging van  “buurt- whats- app-groepen” nu ook de ketenpartners hierbij aansluiten en overkoepelend gaan werken.

Het afvalbeleidsplan staat volgens het coalitieakkoord “on hold”. En dat is vreemd.  Een zeer ingrijpende operatie die een aantal jaren geleden gestart is, staat “plotseling” stil. Partijen die tijdens de verkiezingsperiode voorop liepen en precies wisten hoe het beter moest,  gaan nu de discussie uit de weg.  Hoezo “on hold” ? Er is inmiddels veel geld gestoken in de voorbereidingen. We zijn nu 8 maanden verder. Wat in de verkiezingsperiode voor veel partijen zo duidelijk was, mag nu toch wel openbaar worden?  Of is er gewoon geen sprake van nieuw beleid en blijft alles bij het oude. We vragen wethouder Japenga om een toelichting. De burger was tijdens de verkiezingen WEL duidelijk. Dat verwachten wij nu van het college. “College wees duidelijk en kom over de brug met uw plannen !” We hebben vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd om te zorgen voor een goed communicatieproces. Goede communicatie is de eerste winst. Bij goede communicatie verstaan wij niet; totale radiostilte. Maar goed, nogmaals,  we zijn benieuwd naar de concrete stappen die gemaakt worden voor het totale afvalbeleidsplan. Vooralsnog zien we de vervuiling in de buitenruimte alleen maar toenemen. Met name rondom parkeerplaatsen bij sportvelden ligt veel zwerfafval. Dan laten we nog maar even buiten beschouwing welke praktijken zich daar af spelen. Ook het afval op de parkeerplaatsen wijst erop dat drugsoverlast wel degelijk een punt is in Ridderkerk.