Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

De samenleving verandert snel. We moeten allemaal langer thuis wonen. Dat vergt nogal wat. De eerste ontwikkelingen zijn al in volle gang. Iedereen moet eraan wennen.

Dat is ook logisch. Dat wat we normaal vonden is niet meer. Veranderingen kosten tijd. Maar we zijn vaak krachtiger dan dat we zelf beseffen. Als het eigen netwerk niet voldoende is en je ondersteuning nodig hebt, moet je die ook krijgen. Leven zonder zorgen met als het nodig is de benodigde zorg.

De leefbaarheid staat onder druk. Een aantal partijen had dit groot in hun verkiezingsprogramma staan. In de huidige tijd met alle snelle ontwikkelingen en veranderingen wordt er van iedereen een groot aanpassingsvermogen verwacht. Dat valt niet altijd mee. De wijkteams moeten goed op orde zijn. Bijzonder is dan ook dat bij het bezoek aan de wijkteams voor de grote vakantie er een goed verhaal werd verteld dat het goed onder controle was, op zeker wat verbeter punten na. Om vervolgens een voorstel te ontvangen om 2,5 miljoen extra omdat het domein zich “gegijzeld” voelt. Leefbaar Ridderkerk zag nergens terug dat cijfers en of knelpunten helder in beeld zijn gebracht in dit stuk. Wij zijn een groot voorstander van goede zorg, maar wel vanuit het oogpunt dat er inzet gepleegd moet worden waar het nodig is. College kom met heldere feiten en prognoses. U kunt van ons geen blanco cheque verwachten. Tot op heden moeten wij constateren dat ondanks een grote financiële injectie er nog steeds geen concrete cijfers of feiten worden overlegd. Bij de recente informatieavond werden we weer gevoerd met aannames en verwachtingen. Dit moet wat ons betreft anders. We praten hier over miljoenen gemeenschapsgeld. Dit is NIET uit te leggen aan de inwoners van Ridderkerk.