Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Naast goed onderwijs is het ook zaak dat kinderen begrijpen wat de gemeente voor hen doet en wat de functie van een gemeente in de maatschappij is.

Kinderen zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van Ridderkerk. Een kinderburgemeester, gekozen uit de groepen 7 en 8 van de lagere scholen, kan een brugfunctie vervullen tussen kinderen en de lokale politiek. Een win-win situatie, de gemeenteraad en het college kunnen door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over hoe kinderen Ridderkerk zien en wat zij belangrijk vinden. Leefbaar Ridderkerk dient mede met het CDA dan ook een motie in om te kijken of er voldoende draagvlak is binnen de lagere scholen om zich hiervoor in te zetten.