Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Cornelisland is vrijwel vol. Nu de landelijke economie aan blijft trekken en de eerste kavels vergeven zijn in Nieuw Reijerwaard, zijn de vooruitzichten goed.

Jarenlang hebben we “rampscenario’s” van EVR moeten aanhoren, maar ook zij zullen moeten vaststellen dat de motor van de economie op volle toeren draait. Cornelisland is zo goed als volgebouwd. De infrastructuur is vrijwel afgerond. En gemeente en ontwikkelaars zullen zich nu moeten concentreren op Nieuw Reijerwaard. Ook hier zijn inmiddels grote stappen gezet. De ontwikkelingen zijn onomkeerbaar. College zorg dat u er bent voor de ondernemers die interesse tonen. We spreken hier over megaprojecten. Achteroverleunen en afwachten is geen optie. Maak gebruik van uw netwerken en zet professionele partijen om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook hier geldt : de kosten gaan voor de baten uit.

Met name een goede vertegenwoordiging in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag blijft belangrijk. Hier ligt een taak voor het college en de raadsleden, welke afgevaardigd zijn in de adviescommissie economisch vestigingsklimaat.