Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Het Koningsplein is nu echt klaar. Om dit echt af te maken is er gevraagd om een kunstwerk welke het plein kan verlevendigen.

De afgelopen weken zijn wij als Leefbaar Ridderkerk buiten gewoon kritisch geweest met betrekking tot de extra gevraagde gelden voor het lijntje. Het is en blijft wat ons betreft voor deze prijs een belachelijk stuk kunst. Waarbij we erg benieuwd zijn wanneer we verrast gaan worden, dat men ‘per ongeluk’ is vergeten te vermelden, dat ook voor het onderhouden van het lijntje en de led-verlichting nog extra kosten gaan komen…..

De Huishoudschool is ook jarenlang het onderwerp van gesprek geweest. Partijen zijn jarenlang op afstand gehouden. Gelukkig komt, met het lopend onderzoek, eindelijk helderheid over de bouwkundige status van het gebouw. Wij wachten deze uitslag met spanning af.

Met Woonvisie zijn prestatie afspraken gemaakt tot 2020. Doel was om samen te werken en bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt, een evenwichtige bevolkingsopbouw en leefbare wijken. Met alle gewijzigde regelgeving, standpunten en opgedane ervaringen dienen wij hier als raad bijzonder kritisch naar te gaan kijken, komend jaar, en ons niet te laten verrassen. Het is sneller 2020 dan dat wij ons nu realiseren.

De roep om betaalbare koopwoningen woningen neemt toe, zodat ook de agent en de verpleegster een “betaalbare” woning kunnen vinden. Betaalbaarheid van wonen is een maatschappelijk vraagstuk geworden. Om dit te realiseren moet er meer aandacht  naar een gezonde mix in bouwprojecten. Het gaat hier om de aantallen woningen in  hoge en lagere prijsklassen, zodat er een goede doorstroming plaats kan vinden. Laten we hierbij kritisch zijn bij de ontwikkeling van de bouwplan. Laten we  de nadruk leggen op deze gezonde mix of te wel beste plan. Het financiële plaatje komt wat ons betreft op de tweede plaats.