Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

De Sporthal de Wissel is recentelijk officieel geopend. Hiermee is het sportpark Slikkerveer af. Het sportpark kunnen we met recht een visitekaartje van Ridderkerk noemen.

Dat bewegen gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Toch beweegt lang niet iedereen voldoende, volgens diverse onderzoeken.

Met alle nog te verwachten ontwikkelingen in verband met het IAP, is het zaak dat het beoefenen van Sport en Recreatie voldoende gegarandeerd blijft in Ridderkerk. Met name moet voldoende bewegen voor kinderen mogelijk blijven. In verband met de bouwplannen van Driehoek het Zand waarbij twee speelvelden verwijderd zullen moeten worden, maken wij ons zorgen dat de kinderen uit de wijk voldoende kunnen bewegen. Een motie inzake balspeelveld in de openbare ruimte van Leefbaar Ridderkerk zal dan ook ingediend worden.