Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Leefbaar Ridderkerk maakt zich grote zorgen om de leegstand in het winkelcentrum. Er zijn nog steeds vele lege etalages en die geven een trieste aanblik.

Het blijft opmerkelijk dat ondanks de aantrekkende economie er nog weinig schot zit in het opvullen van de leegstaande panden. Dit gaven wij vorig jaar al aan. Wij hopen dat de aantrekkende economie verandering brengt in dit beeld. Aan de andere kant moeten wij met z’n allen constateren dat “internetwinkels” voor een verschuiving hebben gezorgd. Dat betekent dat er STRUCTUREEL iets moet veranderen. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, de vastgoedeigenaren of van de winkeliers. Helaas moeten we constateren dat dit proces volledig op slot zit. Daarom zullen we als gemeente onze verantwoordelijk moeten nemen. Leefbaar Ridderkerk pakt vanavond haar verantwoordelijkheid en dient een motie in m.b.t. een leegstandsverordening. Een verordening die verder gaat dan een onderzoek. Het is tijd om knopen door te hakken.