Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

De energietransitie is een enorme uitdaging. Het Franse klimaatakkoord zal hierop een grote stempel gaan drukken.

De ambities met betrekking tot gestelde doelen lijken niet haalbaar. Snel zal er duidelijkheid moeten komen over de juiste stand van zaken en de wijze waarop we de doelstellingen moeten gaan halen. Het is ook een taak van de gemeente om te helpen bij de bewustwording van de inwoners. Met name met de huidige klimaatveranderingen, waardoor bij heftige regenval ( na periode van droogte) de straten en kelders van woningen vollopen. In eerdere raadsperiodes heeft Leefbaar hier aandacht voor gevraagd en zijn er in sommige wijken technische aanpassingen gekomen. Die aanpassingen zijn noodzakelijk, maar kosten veel geld.  Het voorbeeld hierin is wel de wijk Rijsoord. De lopende actie Steenbreek is al een goede start. Dit zou wat Leefbaar Ridderkerk betreft geïntensiveerd moeten worden.

Den Haag verwacht van ons dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Bij de Milieustraat Noordpolder in Hendrik Ido Ambacht kan men nu afval aanbieden welke niet weggegooid mag worden bij het huishoudelijk afval. Elk huishouden  van Ridderkerk is hiervoor in het bezit van een toegangspas. Afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Het is wrang om te constateren stichtingen, verenigingen en kerken uit Ridderkerk domweg geweigerd worden als zij eerlijk aangeven dat de aangeboden “koelkast” niet van een particulier afkomstig is. Als je als vrijwilliger die actief is voor een vereniging of kerk je “vrije” zaterdagochtend benut om een afgedankte koelkast op de juiste manier aan te bieden in de milieustraat en vervolgens te horen krijgt dat hiervoor geen plaats is, gaan onze haren omhoog staan. Dat is de wereld op zijn kop. Het kan niet zo zijn, wanneer zij moeite doen om afval op de juiste wijze scheiden, zij gestraft worden. Leefbaar Ridderkerk dient dan ook een motie in welke mogelijk zou moeten maken dat stichtingen, verenigingen en kerken afval aan kunnen bieden, zonder op extra kosten te worden gejaagd.

De energietransitie heeft ook invloed op koopwoningen. Hoe kunnen we als gemeente de burger ondersteunen bij vergaande verduurzaming van particuliere woningen. Door verhoging van de gasprijzen, komen de inwoners al in beweging. Populair maakt deze maatregel de opgave niet.  Wij zijn van mening dat de gemeente hier een belangrijke faciliterende rol kan spelen en denken bijvoorbeeld aan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.