Sidebar

Algemene Begroting 2019

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken.
Stil staan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.

Tot slot zijn we erg benieuwd hoe het komend jaar eruit gaat zien. Het coalitieakkoord staat bol van “heroverwegingen en onderzoeken”.

Het zijn bijna magisch woorden aan het worden.  Tijdens onze Algemene Beschouwingen, voorzitter, heeft u ons een aantal keren horen zeggen dat het tijd is voor actie. De tijd van achterover leunen is wat ons betreft voorbij. College kom over de brug en kom met concrete plannen. Al met al geen sterke start van dit college. Het coalitieakkoord geeft totaal geen duidelijkheid gegeven op cruciale zaken, terwijl wethouder Van Os ons tijdens de verkiezingen zoveel beloofde. Ook bij de afsluiting van 3x2 klonken mooie woorden….. “Morgen wordt alles anders!” Het imago van de politiek bij Ridderkerkers loopt zo een behoorlijke deuk op !

Karin Kayadoe
Fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk