Coalitieakkoord

Lettergrootte:

Namens Leefbaar Ridderkerk overhandigt Henk Dokter het coalitieakkoord 2014-2018 aan Kees van der Staaij namens de Tweede Kamer. Dit document is geagendeerd voor uw vergadering van 15 mei 2014.

Wij gaan uit van kracht en kennis die in de Ridderkerkse samenleving aanwezig is. Wij willen burgers, ondernemers en organisaties de ruimte en het vertrouwen geven om zaken zelf te regelen. Wij geloven in een sterke samenleving en een kleinere overheid, in deze volgorde. Het uitgangspunt is 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor'.

Download het Coalitieakkoord

salemridderkerk7mei14 08

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.