Nieuw College Ridderkerk

Lettergrootte:

Leefbaar, SGP, ChristenUnie en CDA
vormen nieuwe college Ridderkerk

RIDDERKERK – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Ridderkerk wordt – naast burgemeester Anny Attema - gevormd door vier fulltime wethouders van Leefbaar Ridderkerk, SGP, ChristenUnie en CDA. Dat is de uitkomst van een serie gesprekken die lijsttrekker Henk Dokter van Leefbaar Ridderkerk (met zes zetels de grootste na de verkiezingen) de afgelopen weken heeft gevoerd met de negen partijen in de nieuwe gemeenteraad 2014-2018. De vier partijen hebben samen 17 van 29 zetels.


Henk Dokter is de wethouderskandidaat van Leefbaar Ridderkerk. De kandidaat van de SGP is Volbregt Smit, die van de ChristenUnie Marten Japenga. Voor het CDA is Tineke Keuzenkamp-van Emmerik de kandidaat. Zij verruilt het wethouderschap in Capelle aan den IJssel voor dat in Ridderkerk.

De komende weken wordt het coalitieakkoord geschreven. Dat vormt de basis voor de samenwerking tussen Leefbaar Ridderkerk, SGP, ChristenUnie en CDA in de komende vier jaar.

In de gesprekken bleek, dat Leefbaar Ridderkerk (6 raadszetels) en SGP (5 raadszetels) het al snel eens werden over voortzetting van hun samenwerking in het college. De twee partijen hebben vervolgens samen de onderhandelingen voortgezet met PvdA, VVD, D66/GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Met Echt Voor Ridderkerk (5 raadszetels) en 18+ (1 zetel) zijn geen verdere gesprekken gevoerd. EVR, de partij van Ad Los, had direct na de verkiezingsuitslag op 19 maart al laten weten niet beschikbaar te zijn om deel te nemen aan het nieuwe college.

Henk Dokter kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen dagen. ,,Binnen de raad bestaat heel sterk het besef dat de komende jaren veel afkomt op de gemeente, en dat we in Ridderkerk met elkaar, raadsbreed, voor die uitdaging staan. Met een college van deze vier partijen, die programmatisch goed bij elkaar aansluiten, kunnen we deze uitdaging aan. In het coalitieakkoord willen we ook punten van de overige partijen laten doorklinken. Alle partijen in de raad worden uitgenodigd daarvoor hun inbreng te leveren.’’

De benoeming van de wethouders en de bespreking van het coalitieakkoord vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 mei 2014 in het gemeentehuis aan het Koningsplein.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.