Driehoek Het Zand

Lettergrootte:

155Raadsvergadering 14 april 2016 Agendapunt 3 Driehoek Het Zand

Dank u wel Voorzitter,

Als Jeroen Pauw straks zijn uitzending begint hoor je steevast zeggen "We gaan beginnen".
Met de ons voorliggende startnotitie Driehoek Het Zand wordt een aanzet gegeven om binnen deze raadsperiode de eerste paal te kunnen slaan zodat we dan ook kunnen zeggen "We gaan beginnen".
Het wordt hoog tijd dat er wordt voldaan aan een oude toezegging om het Winkelcentrum Drievliet zichtbaarder en bereikbaarder te maken wel of niet met uitbreiding van winkeloppervlakte en/of aanbod van diversiteit en niet te vergeten bijbehorende parkeerruimte.

Nu het IAP is aangenomen is de behoefte om een sporthal van allure neer te zetten in Driehoek Het Zand verleden tijd, wel blijft het een zaak van belang om in sportfaciliteiten op kleinere schaal te voorzien of dat nu binnen of buiten is of beide, tot zover kan LEEFBAAR RIDDERKERK zich vinden in de verkennende notitie.

Woningbouw in Driehoek Het Zand is een uitgelezen mogelijkheid voor huisvesting voor jonge gezinnen en senioren in grondgebonden woningen maar er zijn ook senioren die liever in een appartementencomplex wonen al was het alleen maar omdat een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het onderhoud aan de buitenzijde van de huisvesting wat men zelf niet meer kan of wil doen.

Voorzitter, In de structuurvisie wordt voor de "ontwikkeling wonen" in de wijk het Zand onder andere gedacht aan het toevoegen van extra kwaliteit door het realiseren van hoogwaardige appartementen met een beperkte bouwhoogte, maar op dezelfde pagina in het verkenningsdocument staat te lezen dat de Ridderkerkse markt voor appartementen door de intensieve benutting van de rivieroever in bepaalde segmenten is verzadigd.

LEEFBAAR RIDDERKERK heeft daar twee vragen over,
Ten eerste over wat voor soort appartementen in de markt is er verzadiging opgetreden zijn dat appartementen met een bepaalde prijsklasse, een bepaalde comfortklasse of met een bepaald vloeroppervlak.
Ten tweede geld die verzadiging alleen voor de ontwikkeling van de Driehoek Het Zand en sinds wanneer geld die verzadiging.
Wellicht kan de wethouder dit verduidelijken.

Dank u wel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.