Aankopen huizen Rijksstraatweg

Lettergrootte:

huis-kopen-of-verkopenVoorzitter,

Voor ons ligt de zienswijze van het college met betrekking tot de eventuele aankoop van de
woningen aan de rijksstraatweg te Ridderkerk. Leefbaar Ridderkerk kan er kort en duidelijk over zijn.
Het wordt tijd dat er duidelijkheid gegeven wordt aan de betreffende inwoners. Men leeft al lang genoeg in de onzekerheid met betrekking tot de stellingname van de gemeente.
Afgelopen maandag heeft het Algemeen Bestuur besloten om niet tot aankoop over te gaan van de woningen aan de rijksstraatweg. Het is dus aan Ridderkerk om in haar eentje wel of niet het financieel risico te nemen.
Als drie partijen gezamenlijk een project aangaan, dan is het niet meer dan redelijk dat alle partijen hun verantwoordelijk nemen. Gezamenlijk deze stap nemen zou een optie kunnen zijn. Leefbaar is van mening van dat Ridderkerk in zijn eentje dit risico niet kan nemen. Daarnaast is het nog maar de vraag of echt iedereen uitgekocht wil worden. Leefbaarheid is en blijft een subjectief begrip en zal zeker door een ieder op andere wijze worden ervaren.
Het bevestigt bovendien de zorg die wij al eerder hebben uitgesproken. Barendrecht en Rotterdam beschouwen dit project als een zakelijke beslissing. Ridderkerk kijkt door de ogen van haar inwoners.
Graag willen wij nog wel geïnformeerd worden wanneer de formele afspraken zijn gemaakt, met betrekking tot geluidsbelasting. Tevens zijn er naar verluid diverse op en aanmerkingen gemaakt met betrekking tot wateroverlast, dit dient goed te worden gemonitord en gecommuniceerd te worden richting te betreffende bewoners.


Concluderend: Wij staan achter de zienswijze van het college inzake het principebeleid om niet tot aankoop over te gaan.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.