Fase 3 't Zand

Lettergrootte:

zandVragenuur voor raadsleden raadsvergadering 10 september 2015.
Vragen van Gert van Nes, Leefbaar Ridderkerk Bouwwerkzaamheden "fase 3 in 't Zand"

In juli is gestart met het bouwrijp maken van fase 3 in het Zand.
Afgelopen weekend ontvingen de bewoners uit de omgeving een bewonersbrief waarin stond:

"De gemeente Ridderkerk is eind juli gestart met het bouwrijp maken van fase 3.
Per abuis is deze brief niet vooruitlopend op de werkzaamheden verzonden,
Hier voor onze excuus ! " en volgende week worden de rioleringen aangelegd en de bouwwegen."
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 07.00 en 18.00 uur.

Ik heb hierover een drietal vragen:
1) Heeft de gemeente nu nog niet geleerd van een voorgaande situatie in dit gebied waar ook de bewoners pas achteraf werden geïnformeerd over de werkzaamheden die toen ook al in volle gang waren ? Ik doel hier op de aanleg van de rotonde.

2) Is het u bekend dat afgelopen weken de bewoners vóór 7.00 uur al uit hun bed werden getrild, terwijl in de afgelopen weekend verzonden brief duidelijk wordt aangegeven dat de werkzaamheden niet voor 07.00 uur zullen aanvangen ?

3) De 3e vraag gaat over de werkzaamheden op dit moment, en het vervolg hiervan. De bewoners zijn nu al geschrokken over de gevolgen van één en ander. Zij maken zich dan grote zorgen wanneer er daadwerkelijk met de hei-werkzaamheden zal worden begonnen.
In het kader hiervan verwijs ik naar een door Leefbaar Ridderkerk afgelegde stemverklaring bij het agendapunt voorontwerp bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen in de raadsvergadering 28 november 2013, waarin nadrukkelijk werd aangegeven dat er "ruim voor aanvang van de bouwactiviteiten zoals gebruikelijk nul-metingen gedaan moeten worden om trillingsschade aan de bestaande niet onderheide woningen aantoonbaar te kunnen maken."
Vraag: hebben deze nul-metingen inmiddels plaatsgevonden of worden die nog gedaan voordat de heiwerkzaamheden van fase 3 gaan plaatsvinden?

Dank u voorzitter,

De antwoorden van Wethouder Smit kunt u beluisteren via deze link:
Beluister fragment in agendapunt 2 vragenuur

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.