Zonnepanelen de Fakkel

Lettergrootte:

zonnepanelen terugverdienenEnergie opwekken met hulp van de natuur staat hoog op het lijstje Leefbaar Ridderkerk.  Het past dan ook binnen ons gedachtegoed; Schoon, Heel en Veilig. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij, schoner kan bijna niet.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het rendement van zonnepanelen in twijfel trekken of die vinden dat het aangezicht van zonnepanelen te wensen overlaat.

Het rendement is uiteraard afhankelijk van de natuur maar onderzoeken wijzen uit dat Nederland de laatste jaren opvallend veel zonuren heeft gehad. Nu is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Echter moeten we niet vergeten dat zonnepanelen ook met bewolkt weer elektriciteit op leveren.

Het aangezicht van zonnepanelen op Recreatiecentrum de Fakkel zal zeer beperkt zichtbaar zijn, omdat het om platte daken gaat. Het zal in ieder geval niet, zoals het in welstandstermen heet, zorgen voor een gedrocht.

In de duurzaamheidsagenda 2015-2018 staat al reeds vermeld dat de subsidieaanvraag is ingediend voor het recreatiecentrum de Fakkel

In verband met het tijdsbestek, subsidie aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, betreuren maar begrijpen wij dat een en ander op korte termijn beslist dient te worden.

Dat het genoemd krediet is gebaseerd op cijfers, opgedaan met ervaring van soortgelijke projecten,  is begrijpelijk.  Dat we daarbij ingehaald kunnen worden door het heden is onvermijdelijk.

Leefbaar Ridderkerk vraagt aan de portefeuille houder de toezegging de raad te informeren, wanneer bij de aanbesteding blijkt dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan nu geraamd.

De in het raadsvoorstel genoemde vervanging van het dak naar voren halen in het geldende meerjarenonderhoudsplan en het te verwerken in de primaire programmabegroting van 2016  is wat Leefbaar Ridderkerk dan ook een logische stap.

Wel stelt Leefbaar Ridderkerk heel duidelijk vraagtekens bij het oprichten van het Energie Collectief. Wij verzoeken dan ook de wethouder, iedere stap die gezet wordt, naar het overdragen aan een Energie Collectief te melden aan de Raad, middels een Raads Informatie Brief. Kan de portefeuille houder dit toezeggen?

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.