Motie PvdA van Hoornestraat

Lettergrootte:

´┐╝gvhstraatVoorzitter,
Mbt de motie van PvdA van Hoornestraat kunnen helder en kort zijn. Met deze motie wordt de indruk gewekt dat we vanavond nog een BESLISMOMENT zouden hebben. De vraag : Project Graaf van Hoornestraat Doen we het wel of doen we het niet ?
Voorzitter dat is vanavond NIET aan de orde. De raad heeft in n 2007/2008 een besluit genomen. De complete procedure is doorlopen. Feitelijk zijn we vandaag aan het einde van de procedure aangekomen. Juridisch en democratisch gezien staat de ontwikkelaar niets meer in de weg om het project te gaan starten.

Wie dat wel wil, zal naar de Raad van State moeten stappen.
Het hele traject heeft overigens nu bijna 8 jaar geduurd. Meerdere wethouders ­ inclusief Wethouder Sjon Stout ­ heeft zich hierover gebogen. Deels met succes. Deels met de boodschap dat we aan inhoudelijk ZONDER medewerking van de ontwikkelaar NIETS meer aan dit project kunnen veranderen. Hoe moeilijk die conclusie ook is. En hoe graag we ook zouden willen.
Voorzitter, feiten zijn feiten. Ook voor Leefbaar Ridderkerk. De omwonenden en andere belanghebbenden verdienen een eerlijk antwoord.
Leefbaar Ridderkerk voelt er niets voor om een rookgordijn op te trekken ten behoeve van de bühne. Of goedkope politiek te gaan bedrijven ten behoeve van de kiezer.
Zijn er partijen die het wel doen? Wie de schoen past trekke hem aan. We gaan voor feiten en eerlijkheid ten behoeve van de inwoners van Ridderkerk. Hoezeer we ook de bezwaren van de omwonenden begrijpen.
Meegaan met deze motie schept verwachtingen die we niet kunnen waarmaken. Een opmerking tot slot. :
Er staat in deze motie de zins­snede...wanneer de projectontwikkelaar niet voldoende woningen verkocht krijgt...dit is wat Leefbaar Ridderkerk nog het enige moment om stappen te kunnen ondernemen.
Mocht de situatie ontstaan dat de Projectontwikkelaar uit EIGEN beweging terugkomt bij het college of de raad met de boodschap dat hij er niet in slaagt het benodigde aantal woningen op voorhand te verkopen. Dan ontstaat een andere situatie. Wellicht kan dan gekeken worden of er een alternatief is.
Voorzitter, wij kunnen dus duidelijk zijn over deze motie. Leefbaar Ridderkerk stemt TEGEN.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.