Huishoudelijke Hulp 2015

Lettergrootte:

LR13jan14 05Voorzitter,
Vanavond behandelen we Huishoudelijke Hulp 2015 dit is het vervolg op de vastgestelde stukken van 28 november 2013, waarbij we anders zijn gaan werken, denken en doen.
Vanaf januari 2014 is deze nieuwe werkwijze ingezet bij nieuwe cliënten en vanaf 15 juli na herindicatie zijn ook de oude cliënten over gegaan op deze nieuwe werkwijze.
In 2014 is de inzet van een intermediair tot stand gekomen deze inzet gaan we voortzetten in 2015. Alle 39 punten waar deze intermediair aan moest voldoen gaan we niet opnieuw noemen deze zijn immers vorig jaar al uitgebreid besproken. Kan de wethouder aangeven of dat al deze 39 punten in 2015 nog steeds van kracht zijn?
Over de tarieven van de intermediair wordt nu niet gesproken kan de wethouder aangeven of de tarieven in de stukken van 2014 onder 5.8 staat ook gelden als tarieven voor 2015?
In de stukken van 2014 stond veel geschreven over PGB en hoe we als gemeente deze keuzemogelijkheid zouden gaan uitvoeren.
Leefbaar Ridderkerk kon deze keuzemogelijkheid PGB in de huidige stukken niet terugvinden. Deze vraag hebben we nog snel per email aan de wethouder gesteld en vanmorgen ontvingen we het goede bericht dat het beleid van de PGB onveranderd blijft bestaan.
Graag vernemen wij van de wethouder of de tarieven PGB ook slechts 10 eurocent verschilt met de tarieven van variant 2, zoals we deze vanavond vaststellen?
Dat alles na 3 kwartjaar werken met de nieuwe werkwijze nog niet soepel verloopt was ook niet te verwachten! Ons benaderen ook berichten van ontevredenheid over de nieuwe werkwijze na de herindicatie van de oude cliënten. Leefbaar Ridderkerk vraagt daarom opnieuw aandacht om goed te blijven monitoren!
Dank voor de toegestuurde evaluatie uit de Drechtsteden waar al sinds januari 2013 wordt gewerkt met resultaatindicatie. De resultaten aldaar doet vermoeden dat we de goede weg zijn ingeslagen.
Al blijft voor onze fractie de toename van eenzaamheid en de zorg voor meer zorgmijders een zorgpunt.
Ik ga afronden voorzitter en dat doe ik met een toepasselijke spreuk,
"Accepteer zoals het is, LAAT LOS hoe het was en blijf GELOOF hebben in wat zal komen....."
Dank u voorzitter,

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.