Water

Lettergrootte:

Gescheiden systemen van regenwater en rioolwater zijn nu standaard. Schoon hemelwater dient zoveel als mogelijk geloosd te worden naar het oppervlaktewater, waardoor de capaciteit van het rioolstelsel wordt vergroot. Kwaliteit en juist beheer van oppervlaktewater in samenhang met het afvalwater zal in goed overleg met de waterschappen gewaarborgd moeten worden. Bestrijding van wateroverlast, zoals bij de Kerkweg en het centrum van Ridderkerk, verdient continu aandacht. Afdoende maatregelen dienen te worden genomen zodra dit vereist is.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.