Raad van 15-10-2015

Lettergrootte:

LR13jan14 05

Aanvullende vraag in het vragenuur over De Loods;

Volgens het twitterbericht van S&W zou er aan het huidige programma niets veranderen het zou om een verbreding van het huidige programmering gaan. 

Echter vandaagheb ik te horen gekregen dat de feestavonden “Paniek in de Loods” van 30 oktober en 12 december door S&W zijn afgelast. 

Volgens Dennis Copier is de motivatie van S&W omdat jongens weinig behoeftein een feestjehebben?  

Gezien mijn berichtgeving juist isdat “Paniek in de Loods” altijd uitverkocht is dus een grote publiekstrekker voor jongeren in de Loodsis.

Kan de wethouder uitzoeken wat hier aan de hand is?

Antwoord; De wethouder heeft toegezegd uit te gaan zoeken wat er aan de hand is!

 

Stemverklaring bij agendapunt 1e wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie;

Vanuit het oogpunt meer efficiëntie en derhalve minder kosten kunnen wij ons vinden in het raadsvoorstel derde lid toevoeging aan artikel 20.

Daar heeft u onze volledige steun.  Om niet het overzicht kwijt te raken en in het teken van transparantie willen wij WEL op de hoogte gebracht worden

als er een verandering heeft plaatsgevonden. De wethouder heeft dit inmiddels in de commissie Samen Leven 1 oktober 2015 toegezegd. 

Op deze manier willen wij dit graag nog even onder de aandacht van de wethouder  brengen. 

Dank u,

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.