Auto-inbraken Reyerpark

Lettergrootte:

image 4323051Afgelopen week zijn wij als raad geïnformeerd dat er twee MCU's ( mobiele camera units) zijn geplaatst op de parkeerterreinen bij het Reyerpark en de Fakkel in verband met de vele auto-inbraken die er hebben plaats gevonden. Ook de Buurtpreventie Slikkerveer heeft samen met de politie extra aandacht besteed aan dit fenomeen met een flyer actie. Leefbaar Ridderkerk is blij met deze actie en betrokkenheid.

Vraag; is er nagedacht over de te nemen maatregelen met betrekking tot deze parkeerplaatsen als de MCU's worden weggehaald?
Wordt er overwogen om permanente camera-toezicht in te zetten? Wat zijn hiervan de globale kosten?

Elektrische Suveillance Buurtpreventie Bolnes

Lettergrootte:

817f7575-f296-4e5b-939a-469d23ab7c5fIngebruikname Elektrische Suveillance Mobiel Buurtpreventie Bolnes 

Burgemeester A. Attema heeft op 27 januari jl.het Officiële startsein gegeven met druk op de rode knop voor het in gebruik nemen van de Elektrische Surveillance mobiel. Raadsleden hadden ook een uitnodiging ontvangen van Stichting Buurtpreventie Bolnes. Een aantal fractieleden van Leefbaar Ridderkerk hebben deze officiële ingebruikname bijgewoond.

Toon huizer gaf na eerst iedereen welkom te hebben toegewenst een inleidende speech over hoe Buurtpreventie Bolnes is gekomen tot aanschaf van deze nieuwe aanwinst en welke sponsors daaraan hebben bijgedragen. Na iedereen bedankt te hebben werd burgemeester A. Attema naar voren geroepen om het startsein van ingebruikname officiëel te maken door een druk op de rode knop te geven. 

Na deze druk op de knop werd door leden en gasten nog een ritje gereden en de achterblijvers werden voorzien met hapjes en drankjes met op de achtergrond muzikale begeleiding van Dhr Leo den Boef.

Raad van 15-10-2015

Lettergrootte:

LR13jan14 05

Aanvullende vraag in het vragenuur over De Loods;

Volgens het twitterbericht van S&W zou er aan het huidige programma niets veranderen het zou om een verbreding van het huidige programmering gaan. 

Echter vandaagheb ik te horen gekregen dat de feestavonden “Paniek in de Loods” van 30 oktober en 12 december door S&W zijn afgelast. 

Volgens Dennis Copier is de motivatie van S&W omdat jongens weinig behoeftein een feestjehebben?  

Gezien mijn berichtgeving juist isdat “Paniek in de Loods” altijd uitverkocht is dus een grote publiekstrekker voor jongeren in de Loodsis.

Kan de wethouder uitzoeken wat hier aan de hand is?

Antwoord; De wethouder heeft toegezegd uit te gaan zoeken wat er aan de hand is!

 

Stemverklaring bij agendapunt 1e wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie;

Vanuit het oogpunt meer efficiëntie en derhalve minder kosten kunnen wij ons vinden in het raadsvoorstel derde lid toevoeging aan artikel 20.

Daar heeft u onze volledige steun.  Om niet het overzicht kwijt te raken en in het teken van transparantie willen wij WEL op de hoogte gebracht worden

als er een verandering heeft plaatsgevonden. De wethouder heeft dit inmiddels in de commissie Samen Leven 1 oktober 2015 toegezegd. 

Op deze manier willen wij dit graag nog even onder de aandacht van de wethouder  brengen. 

Dank u,

Vragen Overlast Sporthal Drievliet

Lettergrootte:

20150918 062150 resized 3Voorzitter,


Leefbaar Ridderkerk werd wederom geconfronteerd met klachten op en rond het vlietplein in verband met overlastgevende hangjongeren, met name onder de sporthal. Als eerste geven wij dan ook de betreffende inwoners terug dat zij bij overlast de politie dienen te bellen. Tevens zijn wij ervan doordrongen dat ook de jeugd een plek nodig heeft om te kunnen hangen cq chillen.
Echter opmerkingen als voetballen tussen auto's, kleine brandhaarden en uiteindelijk zelfs een auto op zijn kant gaat Leefbaar Ridderkerk veel te ver.
Leefbaar Ridderkerk heeft dan ook de volgende vragen;


1 Is er bij de gemeente en bij de politie bekent dat het gedag van de onder de sporthal verblijvende hangjongeren regelmatig buitenproportioneel is, wordt dit ook daadwerkelijk gemeld door omwonenden?


2 welke maatregelen zijn of kunnen er worden genomen om een en ander te voorkomen.


3 In hoeverre heeft het jongerenwerk een beeld van de situatie en anticiperen zij daarop en in welke mate

Het DDO-offensief

Lettergrootte:

StopInbraak
Het Donkere Dagen Offensief van de politie, juist in deze maanden wordt er extra aandacht gegeven aan het voorkomen van inbraken. Extra maatregelen worden er genomen, onder meer intensievere surveillance en voorlichting via de media. Desondanks zag ik bij 'Misdaad in Kaart' via politie.nl dat het inbrekers gilde in Ridderkerk weer huis heeft gehouden.

In de afgelopen weken is er ook bij mij in de familie een poging tot inbraak geweest, gelukkig dankzij goed hang en sluitwerk is erger voorkomen. Wel gestoord in zijn of haar actie, maar gelukkig alleen maar materiele schade.
Juist vandaag 11-12-2014 is er een landelijke actie "Een dag niet". Een dag zonder inbraken, doel van de actie: Bewust wording van een ieder. Laten we eerlijk wezen, de politie kan het niet alleen. Alleen meer blauw is niet de oplossing. Wel als we allemaal met elkaar een oogje in het zeil houden, zouden er meer resultaten geboekt kunnen worden. Veiligheid is ook onze verantwoordelijkheid. Goed hang en sluitwerk, verlichting, maar ook vreemd gedrag in de straat.. ..Honden-uitlaters kennen hun wijk op hun duimpje. Waarom niet bellen als we vreemde mensen zien die apart gedrag vertonen? Melden is weten, melden kan actie opleveren. Alleen met elkaar, met zijn allen, kunnen we Ridderkerk veiliger maken. Ik ga daar voor U ook?

Karin Kayadoe
Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.