Openbaar vervoer

Lettergrootte:

Openbaar vervoer
Leefbaar Ridderkerk blijft zich inzetten voor goed openbaar vervoer. Voorstander zijn wij van een zo efficiënt mogelijk vervoersnet binnen Ridderkerk, met als voorbeeld de buurtbus vanuit Rijsoord. Ook de waterbus is een belangrijk onderdeel van dit vervoersnet. Een goed aanbod van vervoersmogelijkheden, niet alleen met Rotterdam, maar ook met de omliggende gemeenten is belangrijk. Een tram zou daar nooit aan kunnen voldoen. De verschillende vervoersvormen moeten ook goed toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking.
Wij zullen ons met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen de komst van een trampluslijn. De aanleg van een tramverbinding met Rotterdam, dwars door Ridderkerk, kost veel geld en zorgt ervoor dat Ridderkerk een aantal jaren op de schop gaat. Onderzoek heeft aangewezen dat een groot aantal Ridderkerkers hier niet van gecharmeerd is. Het huidige busvervoer is flexibel en alle wijken zijn bereikbaar. Financiële keuzes bij de Stadsregio hebben er toe geleid dat plannen voor de tramplus voorlopig op de plank blijven liggen. Het blijft belangrijk de ontwikkelingen, rondom de tramverbinding, op de voet te blijven volgen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.