Gratis OV berekening 110% PW

Lettergrootte:

ovchipkaartNa aanleiding van het amendement over Gratis OV voor AOW gerechtigden met inkomen 110% pw ontving Leefbaar Ridderkerk de vraag of wij konden aangeven hoe de berekening is van deze 110% pw?

Deze vraag is uitgezet bij de ambtelijke staf en als volgt beantwoord;

Bij het vaststellen van het inkomen nemen we de norm Participatiewet voor een pensioengerechtigde x 110% en zetten dat af tegen het totale netto inkomen van de aanvrager (plus van partner). Het pensioen moet dan ook worden meegeteld. We houden hierbij geen rekening met de kostendelersnorm, dat is te bewerkelijk en gunstiger voor de aanvrager. Zie hieronder de normen Participatiewet van januari 2016, het zijn netto bedragen exclusief vakantiegeld.

Normen gepensioneerden PW

Alleenstaande € 1038,23 x 110%= 1142,05

Alleenstaande ouder (met kind onder de 18) € 1276,50 x110% = 1404,15

Echtpaar/samenwonend  € 1418,31 x 110% = 1560,14

Vriendelijke groet,
Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.