Integraal Accommodatieplan

Lettergrootte:

plan.aheadRaadsvergadering 14 april 2016 Agendapunt 2 Integraal Accommodatie Plan

Onderwijs, Voorzitter, is de andere tak van sport die beschreven staat in het IAP, de huisvesting voor het onderwijs wel te verstaan, kwalitatief goed onderwijs moet worden geboden aan onze inwoners. Nu gaat het te ver om te stellen dat een goede huisvesting garant staat voor kwalitatief goed onderwijs maar het is wel bewezen dat een goede huisvesting met een goed binnenklimaat bijdraagt aan een prettige beleving met bijkomend voordeel dat wanneer je je prettig voelt je beter presteert dan in een situatie wanneer je je niet prettig voelt.

Daarom is het van belang dat nieuwe huisvesting voor het onderwijs goed wordt begeleid LEEFBAAR RIDDERKERK is er voorstander van dat bij nieuwbouw voor het onderwijs de gemeente optreedt als Bouwheer, graag een reactie van het College hoe zij dit ziet.

Op pagina 11 staat te lezen dat ten aanzien van gebouwen voor onderwijshuisvesting ouder dan 40 jaar in overleg met de schoolbesturen is bekeken of vervangende nieuwbouw wenselijk is. De scenario's in het IAP lezende ontbreken er onderwijsgebouwen van ouder dan 40 jaar waarvoor nieuwbouwplannen in het verschiet liggen, kunnen we hieruit de conclusie trekken dat de schoolbesturen van die onderwijsgebouwen op dat moment niet de wens hebben geuit voor nieuwbouw, graag een verduidelijking hierover van het College.

Voorzitter, nu hoe LEEFBAAR RIDDERKERK aankijkt tegen de gewenste scenario's betreffende de onderwijshuisvesting, de Rehobothschool, uitbreiding is daar gewenst maar op de huidige locatie is die alleen verticaal te verwezenlijken de vraag hierbij is dan is dit technische en binnen een bepaald budget te verwezenlijken. Niet minder belangrijk is dit voor de omgeving acceptabel, wij vinden het beter om de wensen van de Rehobothschool mee te nemen in de gebiedsvisie P.C.Hooftpark, per slot van rekening dient te worden voorkomen dat we nu een koers uitzetten waarvan we later zeggen dat had beter op een andere manier kunnen gebeuren.

Ditzelfde geldt voor ons wat betreft de Wingerd, meenemen in de gebiedsvisie Oost en daarbij de omgeving betrekken om te komen tot multifunctionele panden.
De gebiedsvisie P.C. Hooftpark wordt momenteel aan gewerkt, de gebiedsvisie Oost moet nog van start gaan wij vragen het College hier spoedig aan te beginnen en alle onderwijshuisvestingen in Oost ouder dan 40 jaar opnieuw hierin te betrekken.

Dan De Regenboog waar men renovatie voorstaat, Voorzitter het verheugt LEEFBAAR RIDDERKERK dat men in Ridderkerk eindelijk tot het besef komt dat cultuurhistorische gebouwen of gebouwen met een bijzondere karakteristieke uitstraling moeten worden behouden. Jammer dat we daar nu pas achter komen, er hadden nog mooie bouwwerken kunnen staan zoals De Churchillschool en De Kuiperschool om maar wat te noemen.

Tot slot Voorzitter, Het Gemini College, nieuwbouw op een nieuwe locatie en wel het Ridderpark is het uitgangspunt daarmee de mogelijkheid biedend tot een nieuw onderwijsconcept. De vrijkomende locatie kan worden benut voor woningbouw voor jonge gezinnen en senioren wat een verrijking betekent voor de wijk Slikkerveer. Bijkomend voordeel kan zijn dat door grondverkoop wat geld wordt gegenereerd dat kan worden weggeschrapt tegen de kosten van de nieuwbouw.
Zoals al eerder gezegd moet ervoor worden gewaakt geen stappen te ondernemen waarvan later moet worden gezegd dat had beter op een andere manier kunnen gebeuren. Daarom is LEEFBAAR RIDDERKERK er voorstander van om voor de voorbereiding van het nieuwe complex betreffende het Gemini College, wat ook het duurste is uit het gehele IAP, voldoende tijd te nemen en de voorbereiding te starten in 2017 in plaats van in 2019 zoals staat vermeld in het IAP en daarmee teleurstelling achteraf te voorkomen, graag een toezegging van het College.

Het IAP is een prachtig ambitieus plan waar veel tijd en ambtelijke inzet mee gemoeid is, waarvoor onze dank ook dank aan de insprekers tijdens de commissie. Maar het IAP is ook een koersdocument waarmee inhoudelijk richting wordt gegeven aan de uitwerking van de voorkeursscenario's. Wij zien de voorstellen voor uitvoeringsplannen met vertrouwen tegemoet.

Dank u wel Voorzitter.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.