Toekomstvisie Ridderkerk

Lettergrootte:

toekomstvisieRaadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt 7 Startnotitie Toekomstvisie

Dank u wel Voorzitter,

Begin oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de aanwezigen konden filosoferen over de toekomst van Ridderkerk en de toekomst in het algemeen om een aanzet te geven tot het komen van een toekomstvisie.

Tijdens die bijeenkomst werd door de aanwezige alles uit de kast gehaald om een zo'n rooskleurig mogelijke toekomst op de kaart te zetten uiteraard was die toekomst niet voor iedereen hetzelfde maar er waren wel veel gelijkenissen.

Hoe de toekomst er echt uit gaat zien is van vele factoren afhankelijk en was het maar zo eenvoudig om nu al te kunnen inzien hoe de toekomst erover
20 jaar uit zal zien met of zonder inbreng van onszelf.

De meeste van ons kunnen zich nog wel herinneren dat de daken vol stonden met antennes om TV programma's te kunnen bekijken, tegenwoordig kijken we al wandelend op IPad of Smartphone naar het internet en TV programma's die we zonder een VHS band in een apparaat te steken ook nog kunnen terugkijken, wie had dat toen kunnen vermoeden.

In de periode dat de daken vol antennes stonden was het heel normaal dat wanneer je bij je grootvader en grootmoeder ging logeren je ook je overgrootvader en/of overgrootmoeder ontmoeten om de eenvoudige reden dat die daar ook woonde, het was in die tijd heel normaal dat kinderen hun ouders in huis namen als die wat minder gemakkelijk voor zichzelf konden zorgen.

Waar is die tijd gebleven hoor je vaak zeggen, maar wat Leefbaar Ridderkerk belangrijker vind is hoe krijgen we die tijd weer terug. In ieder geval niet door alleen maar over de Participatie maatschappij te spreken we zullen er ook allemaal aan moeten bijdrage zeker in deze tijd waarin veel vluchtelingen dienen te worden opgevangen en mensen die het echt moeilijk hebben, of het nu om geld of gezondheid gaat, moeten worden bijgestaan.

Voorzitter, Terugkomend op de TV antennes van weleer, die gelukkig van de daken zijn verdwenen, praten we nu over opwekking van energie met middelen op daken zoals zonnepanelen en onlangs nog in deze Raad ter sprake gebracht nokturbines, in hoeverre we in de toekomst deze net zo straatbeeld vervuilend gaan ervaren als de TV antennes in vroeger dagen valt nu nog niet te zeggen.
Wie het denkt te weten mag het zeggen.
Eén ding is wel zeker als we naar een toekomst, voor kinderen en kleinkinderen, toe willen die minstens zo goed of als het kan beter dan nu is dan moet er blijvend gezocht worden naar andere manieren om energie op te wekken dan tot nu toe het geval is. Ridderkerk zal daar ook zijn steentje aan bij moeten dragen we kunnen per slot van rekening niet alles aan andere overlaten.

De veranderingen binnen onze maatschappij volgen elkaar steeds sneller op daar moeten we op in spelen. De Toekomstvisie mag daarom geen star karakter hebben maar moet in de uitvoering dynamisch zijn en van tijd tot tijd kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten, zo staat het ook omschreven in de startnotitie daar kan Leefbaar Ridderkerk zich dan ook in vinden.

Een belangrijk onderdeel in een startnotitie is altijd het kopje: Wie doet ermee, in deze startnotitie staat daar beschreven: Ook is het voor het draagvlak en de aansluiting goed om in gesprek te gaan met de provincie, het Rijk en de regio (met tussen haakjes MRDH). Wij missen hierbij onze zuiderburen zoals bijvoorbeeld H.I. Ambacht waarvan Leefbaar Ridderkerk vindt dat deze ook in het rijtje gesprekspartners thuishoort. Kan de wethouder toezeggen dat voor een brede aanpak van draagvlak en aansluiting ook Hendrik Ido Ambacht wordt vermeld als gesprekpartner.

Tot slot Voorzitter, Wij zullen in deze Raadsperiode de Toekomstvisie vorm geven maar de toekomstige gemeentebesturen zullen continu bij moeten sturen om ervoor te zorgen dat Ridderkerk een dorp blijft waar het prettig wonen, werken en recreeren is, met andere woorden: garant staan voor een Leefbaar Ridderkerk.

Dank u wel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.