Terugblikken, maar vooral vooruitkijken

Lettergrootte:

Vooruit-kijken-360x240Het eerste jaar, na de invoering van de decentralisaties, zit er alweer bijna op. Een bewogen jaar waarin gestart werd met de gebiedsteams in de wijken, dit traject is niet vlekkeloos verlopen. Er was een hoop werk aan de (gemeente)winkel, de raad heeft dit proces op de voet gevolgd en Leefbaar Ridderkerk heeft er meerdere malen vragen over gesteld aan de wethouder. Er wordt binnenkort geëvalueerd, maar vooral ook vooruitgekeken. Hoe gaan we in 2016 de plannen nog meer uitvoeren? Aanstaande donderdag komen deze plannen tijdens de Begrotingsraad aan bod.

Er wordt o.a. gewerkt aan een nieuw jeugdbeleid, waarbij een van de aandachtspunten is dat de schoolondersteuningsteams en de wijkteams goed gaan samenwerken. Korte lijnen en goede afspraken tussen school, thuis en andere instanties in de wijk zorgen voor een snelle inzet van hulp, daar waar nodig is. Daarom is de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Bolnes iets wat Leefbaar Ridderkerk graag in 2016 ziet gebeuren. Meerdere instanties onder één dak, met aanbod van onderwijs, maar ook naschoolse activiteiten en hulpverleningsinstanties.

Wij zijn van mening dat de Ridderkerkse jeugd gezond moet opgroeien in een veilige omgeving, waarbij zij onbezorgd kunnen bouwen aan een eigen toekomst. Vooruitkijken dus...maar naast het recht op een fijne toekomst, hebben jongeren ook de plicht om zich te houden aan geldende regels en afspraken. Daar waar zij mogen 'hangen' of sporten wordt verwacht dat ze hun rommel opruimen en respectvol omgaan met spullen van een ander. Je wil de volgende keer toch ook op een schoon plein spelen of chillen? Daarbij verwacht Leefbaar Ridderkerk van de gemeente een aansturende en faciliterende functie en van de Buurtpreventie een toezichthoudende rol. Maar minstens zo belangrijk is de opvoedende taak van ouders en de respectvolle houding van de jongeren.

We mogen in Ridderkerk trots zijn op de vele sportveldjes, waar dagelijks veel jeugd aan het spelen en sporten is. In samenwerking met Feyenoord worden er jongens opgeleid tot heuse 'profs', waarbij toernooitjes worden gespeeld waar goed gedrag punten kan opleveren. Dat is nog eens een win-win situatie!


Samen zorgen we voor een leefbare, veilige en sportieve omgeving! Nu, maar ook in de toekomst.
Keshia van der Geest
Raadslid Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.