Nieuw Reijerwaard

Lettergrootte:

In het vorige verkiezingsprogramma hadden wij de inzet om de polder Nieuw Reijerwaard te behouden als groen gebied voor de AGF sector. Hier heeft de provincie een stokje voor gestoken. Sommige bedrijven hebben de keuze gemaakt om hun bedrijf elders voort te zetten. Dat respecteren wij. De veiling in Barendrecht heeft in Europa en ver daar buiten een naam opgebouwd wat betreft de AGF ( Agrarische Groente Fruit) sector. Door clustervorming is de handel en verwerking uitgebreid naar Ridderkerk, Veren Ambacht. Ondanks de economische crisis is er in de AGF nog steeds groei. Nationaal en Internationaal wordt er gekeken naar de ontwikkeling in Nieuw Reijerwaard.
Wij als Leefbaar Ridderkerk werken mee aan de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard om de werkgelegenheid voor vele Ridderkerkers veilig te stellen en waar mogelijk uit te breiden. Nieuw Reijerwaard en polder Cornelisland zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de lokale economie. Natuurlijk niet voor elke prijs. Rekening houdend met het milieu, de verkeersdruk en de belangen van direct omwonenden. Oog voor onze lokale economie, maar wel verantwoord en duurzaam.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.