Milieu

Lettergrootte:

Leefbaar Ridderkerk wil een streng en krachtig beleid betreffende het milieu. Inpassing van aspecten van bodem, water, geluid, fijnstof en energiegebruik moeten ingebracht worden in een totaalbeeld vóór er met een bepaald project kan worden begonnen. Alleen dan wordt een zo groot mogelijke veiligheid gewaarborgd. Het beleid dient te zijn gericht op het voorkómen van bodem- en horizonvervuiling. Wetenschappelijk is vastgesteld dat veel sterfgevallen bij hart- en longziekten het gevolg zijn van fijnstof. Terugdringen van fijnstof, voor zover mogelijk, is onze prioriteit.
!

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.