Motie Houtrook

Lettergrootte:

media xll 3660757Voor u ligt de motie vreemd aan de dag, welke Leefbaar Ridderkerk vanavond voorlegt met betrekking tot aanpak van houtrook.
In deze motie wordt het college verzocht om tijdens het VNG congres, bij de staatssecretaris van Inrastructuur en milieu er op aan te dringen, om de regels met betrekking tot houtrookoverlast beter handhaafbaar te maken, beperkingen/certificering tav verkoop van kachels en brandstoffen aan te scherpen conform de EU-richtlijnen. Dit gezamenlijk met tenminste een andere gemeente te doen.
Leefbaar Ridderkerk ontvangt steeds meer klachten over gezondheid naar aanleiding van overlast van houtrook. Het zijn niet altijd de buren die onbedoeld hiervoor zorgen. Wanneer een complex een mechanisch ventilatiesysteem heeft, kan ongewild een heel complex de overlast ervaren, met alle gevolgen van dien.
Staatsecretaris Dijksma reageerde op een alarmerend rapport van de GGD:
De uitstoot van schadelijke stoffen kan sterk verschillen tussen soort kachel of open haard, de wijze van stoken en de gebruikte brandstoffen. De mate waarin gezondheidseffecten zich voordoen, hangt onder andere af van de samenstelling van de rook en de mate, frequentie en duur van de blootstelling.
En vervolgens:
De overlast door houtrook kan namelijk worden beperkt door het gebruik van de juiste brandstoffen.
Leefbaar Ridderkerk wil zeker niet betuttelen of meer regelgeving om mensen het plezier van een openhaard te ontnemen, maar heeft ook zeker oor voor de toenemende aantal klachten welke mensen met gezondheidsproblemen meer en meer onder vinden. Maar om de bal op het lokale niveau in eerste instantie neer te leggen gaat Leefbaar Ridderkerk te ver.
Betere regelgeving omtrent het bouwbesluit, beperking cq certificering ten aanzien van de verkoop van kachels en brandstoffen, die discussie dient in de landelijke politiek plaats te vinden en wat ons betreft aanpassing hiervan.
Vervolgens is het aan de Ridderkerkse Raad om een discussie te voeren of de regelgeving al dan niet moet worden aangepast, danwel uitgebreid.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.