Startnotitie Omgevingsplan Donkersloot

Lettergrootte:

5-Logo-milieuVoorzitter,

Milieuzoneringssystematiek, de huidige systematiek met betrekking tot milieuzonering, voldoet
niet meer aan de huidige realiteit. Bij de behandeling van de Startnotitie Omgevingsplan
Donkersloot, in de commissie, werd aangegeven dat er door diverse bedrijven al dusdanige
ontwikkelingen zijn met betrekking tot milieu en leefkwaliteit. Er is door die bedrijven aangegeven
dat er behoefte is aan meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld geen koeling d.m.v. dieselmotoren, maar op
elektriciteit, waardoor er beduidend minder uitstoot is, is nog niet mee genomen in de huidige
systematiek. Leefbaar Ridderkerk wil dan ook bedrijven complimenteren dat zij op deze wijze
omgaan met het milieu en duurzaamheid, dit komt zeker de inwoners van Ridderkerk ten goede.
Dat er een pilot gestart wordt om te kijken of de zonering van bedrijvigheid een slag eenvoudiger
kan en of er meer activiteiten rechtstreeks kunnen worden toegestaan is een ontwikkeling die wij
toejuichen. Waarbij we wel er van overtuigd zijn dat een goede communicatie blijvend van
essentieel belang is. Waarbij inderdaad zoals vermeld in de startnotitie met alle participanten goed
gecommuniceerd dient te worden.

Wij wensen een ieder veel wijsheid toe bij het tot stand brengen van het Omgevingsplan Donkersloot
en zullen de ontwikkelingen tijdens het proces op de voet volgen, Leefbaar Ridderkerk stemt in met
deze startnotitie.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.