Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Lettergrootte:

l recycle2Voorzitter,

Doe zelf wat je kunt, maar uiteindelijk sta je samen sterker....de rode draad in het Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020.
Er is toch niks mooiers dan een duurzaam en milieu bewust Ridderkerk, daar waar de inwoners, milieu en economie in evenwicht is.
Gelukkig ziet Leefbaar Ridderkerk steeds meer inwoners en bedrijven actief bezig zijn met het werken aan een beter milieu.
Goed is er dat er in het rapport expliciet benoemd wordt dat we te weinig rekening houden met de beleving van de inwoners. Communicatie blijft dan ook van groot belang. Er is nog een wereld te winnen. Stimuleer burger en verenigings initiatieven, het gescheiden inzamelen bij een tennisvereniging in Ridderkerk is hier een mooi voorbeeld van. Zo ook de plastic Aktie van de winkeliers vereniging Vlietplein.

Verder staan de doelenstellingen, thema's en rollen wat Leefbaar Ridderkerk betreft helder omschreven in het programma, al zijn we er ook zeker van bewust dat er wellicht nog wijzigingen zich zullen voordoen wanneer oa de omgevingswet definitief is aangenomen. Bij grote ingrijpende veranderingen verwacht Leefbaar Ridderkerk dat de portefeuillehouder hiermee terug komt naar de raad.

Leefbaar Ridderkerk kijkt uit naar de eerste tussentijdse reportage in december 2016, het goed dat de voortgang, maar ook de ontwikkelingen goed gemonitord worden.

Wij stemmen dus in om het Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 op deze wijze vast te stellen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.