Windmolens Ridderkerk

Lettergrootte:

windmolens oud en nieuw trouwBeantwoording Lucht en Geluid

Voorzitter,

Voor ons ligt de beantwoording van de brief aan de werkgroep Lucht en Geluid. 

Wat Leefbaar Ridderkerk betreft wordt deze brief helder en correct beantwoord. 

Het is hopelijk een ieder inmiddels duidelijk dat er geen mogelijkheden meer zijn om de windturbines in Nieuw Reijerwaard te verhinderen en staan achter de vraag aan de GRNR om burgerparticipatie mogelijk te maken.

In de raadsvergadering van 26 april 2012, is er door Leefbaar Ridderkerk en VVD in een amendement -Windmolens.  

De tekst indertijd: De mogelijke bouw van 3 windmolens met een hoogte van 100-120 m vinden wij

niet wenselijk.’ hebben aangegeven te willen wijzigen in De mogelijke bouw van windmolens vinden wij niet wenselijk.

Om ieders geheugen op te frissen, dit amendement is aangenomen met Voor 25: LR, VVD, PvdA, CDA, CU, SGP en Tegen 2: D66GL

Nu kunnen wij als Don Quichot blijven vechten tegen de windmolens, echter kunnen we niet anders dan concluderen, dan dat dit inmiddels een gepasseerd station is. hier zijn we ingehaald door de Provincie

Dit neemt niet weg, dat we de bezorgdheid en onrust begrijpen, Leefbaar Ridderkerk heeft van meet af aan afwijzend tegen de komst van de windmolens gestaan, daarom zijn we ook blij met de aanvullende vraag om de GRNR te verzoeken om burgerparticipatie mogelijk te maken.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.