Duurzaamheid

Lettergrootte:

duurzVerduurzaming is een keuze, staat er in het Raadsvoorstel. Leefbaar Ridderkerk had niet voor niks in haar verkiezingsprogramma al staan, dat grondstoffen voor het opwekken van energie en het vervaardigen van bouwmaterialen schaars worden. Efficiënt gebruik van energie, grondstoffen, materialen en gebouwen moeten worden bevorderd. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.
Duurzaamheid moet meer en meer in het DNA komen van de gemeente en haar inwoners, de gemeente dient hier als aanjager te fungeren door het goede voorbeeld te geven. Daar zijn wij het volkomen mee eens. Helaas gebeurt dat nu nog niet altijd.
Deze week bleek dat bij het inzamel-afvalstation alle containers om afval te scheiden vol waren en werden de inwoners gedwongen al het afval bij elkaar in 1 container te gooien.
De ambitie is mooi, daar staat Leefbaar Ridderkerk volledig achter, alleen moeten we er wel met elkaar voor zorgen dat het niet alleen bij een mooie ambitie blijft. Het gaat er dan niet alleen om bedrijven en inwoners te enthousiasmeren, maar ook vooral om de basis op orde te hebben.
Een streven is om het podium niet alleen aan succesvolle initiatieven te geven, maar ook ruimte te maken voor het motiveren van de inwoners van Ridderkerk. Hoe prachtig is het dat de inwoners afval scheiden en mee doen aan dit soort initiatieven? Terwijl met regelmaat het ophalen van plastic achterwege blijft. Daarom horen zij een plek te krijgen op het podium in het kader van duurzaamheid. Het is namelijk belangrijk dat ook zij een schouderklopje krijgen.
Duurzaamheid behelst niet alleen het scheiden van afval, bewust reizen, energie besparen, maar ook het maken van voedsel zorgt voor een flinke milieubelasting. Jaarlijks verdwijnt zo'n 14 procent, gemiddeld 50 kilo per persoon, van ons voedsel ongebruikt in de afvalbak. Het kost veel energie om dit voedsel te produceren.
Leefbaar Ridderkerk vraagt hier aandacht voor. Wellicht dat dit meegenomen kan worden in de duurzaamheidskring.
Goed is het om de voortgang binnen een jaar binnen de raad te evalueren, waarbij we de ontwikkelingen zeer kritisch zullen volgen.
Met betrekking tot het gevraagde budget 120.000,00 euro vanaf 2016, maakt Leefbaar Ridderkerk in een later stadium haar afweging. Wij vinden dit aan de hoge kant en willen dit graag nader gespecificeerd hebben. Kan de wethouder dit toezeggen?
Ten behoeve van de capaciteit, wordt gevraagd een budget van 14.600,00 voor 2015 beschikbaar te stellen. Hiermede kunnen wij akkoord gaan.

Karin Kayadoe

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.