Kadernota 2016

Lettergrootte:

kadernotaVoorzitter,

Hopelijk staat er ons een mooie en lange zomer te wachten.
De laatste dagen stegen de temperaturen tot grootte hoogte.
Als we het nieuws over Griekenland volgen dan is er nog één en al grote onzekerheid.

In onze gemeente hebben we het eerste half jaar na de overheveling van de taken rond de drie decentralisaties achter de rug. We zijn er nog lang niet, pas over een goed jaar kunnen we zeggen dat wanneer we de cyclus helemaal hebben doorlopen, en of er nog een aantal financiële hobbels dienen te worden genomen.
Ook moeten we ons voortdurend afvragen welke taken we zelf moeten uitvoeren of aan anderen kunnen overlaten.

Lees meer: Kadernota 2016

Jaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015

Lettergrootte:

rekeningJaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015. Raadsvergadering 25 juni 2015

Dank u wel voorzitter.

Om in de toekomst zaken anders te doen en misschien ook wel beter te kunnen doen dan in het verleden is het van belang om in het heden terug te kijken op het verleden. Dat doen we vanavond met de jaarstukken 2014, hierover zijn zoals gebruikelijk vele schriftelijke vragen gesteld die zijn beantwoord door het ambtelijk apparaat wat ongetwijfeld weer een hele klus is geweest, wij bedanken dan ook de ambtenaren voor deze inspanning.

Het is prettig om te kunnen constateren dat er vorig jaar geld is overgebleven, dat is beter dan dat je nu zou moeten constateren dat we zo'n zelfde bedrag tekort zouden komen want van schulden wordt niemand blij, de situatie in Griekenland geeft dat heel duidelijk aan.

Lees meer: Jaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015

Algemene Beschouwingen 2014

Lettergrootte:

Download

 

geld

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Voorzitter,

De verkiezingen van ruim 7 maanden geleden brachten niet zoveel aardverschuivingen met zich mee als de verkiezingen uit 2010. Wel kwamen er twee nieuwe lokale partijen bij, geheel volgens de landelijke trend.

De huidige coalitie werd gevormd door de drie Christelijke partijen en Leefbaar Ridderkerk, en deze coalitie is verantwoordelijk voor het coalitieakkoord met de titel :” Veranderen in Kracht”

De komende jaren breidt het takenpakket van de gemeente verder uit. De rijksoverheid heeft namelijk bepaald dat veel taken worden overgedragen naar de gemeenten. Dat maakt het van groot belang om in contact met de samenleving de gemeente te besturen. Op ieder gebied geldt, dat met de inbreng van inwoners en maatschappelijke partners wij de juiste keuzes voor Ridderkerk kunnen maken. De maatschappelijke veranderingen zullen groot zijn, en iedereen niet alleen in Ridderkerk maar in het hele land bij zowel de gemeenten als bij de rijksoverheid hebben het al maanden over die éne term: “ Participatiesamenleving”.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2014

Nieuwe Opzet Begroting

Lettergrootte:

begroting
Raadsvergadering 26 mei 2015

Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016

Dank u wel voorzitter.

Om te komen tot het resultaat waar we nu staan betreffende de "Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016" zijn wij meerdere malen bijeen geweest. Wij zijn dan de ambtenaren, wethouders en raadsleden.
Door de ambtenaren is veel werk verzet, waarvoor onze dank, om al hetgeen wat ter tafel is gebracht te vertalen in een nieuwe programma indeling met daarbij de benoeming van de onderdelen die in ieder geval onder deze programma's gaan vallen en voorzien van een visie per programma.

De toezegging dat de ontwikkelingen, beleidsnota's en de vragen: "wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten en hoe gaan we het meten" terugkomen in de nieuwe opzet spreekt ons aan.

LEEFBAAR RIDDERKERK spreekt bij deze haar waardering uit voor de VVD die in de beginfase van het proces het "opgegeven huiswerk" zeer serieus heeft behandeld. Achteraf kunnen we wel concluderen dat niet iedereen hier dezelfde beleving bij had. Later op de avond zal bij andere agendapunten over beleving en inleving nog wel het één en ander worden gezegd.

Bij de visie voor Programma 4 vragen wij aandacht voor de administratieve lasten voor ondernemers, hiervoor dienen wij samen met de VVD, SGP en 18+ een amendement in.

De nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016 heeft als belangrijkste basis de wettelijk voorgeschreven hoofdfuncties, maar zal ook de raad in staat moeten stellen haar toezichthoudende rol beter uit te kunnen voeren.

Met deze eerste opzet zijn we er nog niet LEEFBAAR RIDDERKERK ziet dan ook met grote belangstelling het vervolg tegemoet.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.