Jaarrekening 2015 en 1e tussenrapportage 2016

Lettergrootte:

geldDank u wel voorzitter. 

Vanavond hebben we het over de jaarstukken 2015 onder voorbehoud van de definitieve accountantsverklaring en de 1e tussenrapportage 2016, hierover zijn dit jaar door de partijen minder schriftelijke vragen gesteld, op een enkele uitzondering na die de regel bevestigd, die vragen zijn beantwoord door het ambtelijk apparaat wat ongetwijfeld weer een hele klus is geweest, wij bedanken dan ook de ambtenaren voor deze inspanning.

Het is prettig om wederom te kunnen constateren dat er vorig jaar geld is overgebleven, hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Ridderkerk zijn financiële zaken goed op orde heeft.

Een voorlopig positief saldo van ruim 2 miljoen geeft in ieder geval aan dat er goed op de winkel is gepast, maar wederom kun je je afvragen of het overschot niet betekent dat er op verschillende fronten te behouden is omgegaan met het verstrekken van uitgaven of dat er misschien te weinig aan is gedaan om diegene die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming, in welke vorm dan ook, te bereiken om ze te informeren over de mogelijkheden.

De Algemene Reserve blijft groeien, dat lijkt gunstig en je zou je af kunnen vragen of Ridderkerk niet te behouden is in doen en laten. Leefbaar Ridderkerk zou haast zeggen laten we in Ridderkerk eens ergens geld aan uitgeven wat in andere gemeentes niet wordt gedaan, wat precies hebben we nu niet voor handen maar dat kan in de toekomst zomaar ineens wel het geval zijn.

Maar goed Voorzitter, het is niet anders we hebben een overschot en Leefbaar Ridderkerk is er voorstander van om dat bedrag te besteden zoals het in het raadsbesluit staat omschreven.

De “eerste tussenrapportage 2016” geeft geen reden tot ongerustheid, de komende jaren krijgen we echter wel te maken met uitgave waar nu nog P.M. staat ingevuld. Leefbaar Ridderkerk stelt het op prijs als op de plaats van de P.M. posten, zo snel als mogelijk, bedragen kunnen worden ingevuld om zo op een reëlere manier naar de financiële toekomst te kunnen kijken.
In de praktijk blijkt dat als je jezelf rijk rekent je meestal van een koude kermis thuis komt en dat moeten we zien te voorkomen.

Dank u wel

Raadsvergadering 23 juni 2016

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.